Zero Waste zgodba

Dobrodošli v prvem evropskem Zero Waste Resort-u.

Dobrodošli v prvem Evropskem Zero Waste Resort-u

»Vse več ljudi si želi počitnikovati na trajnosten način in certifikat je pečat odličnosti za turistične ponudnike, ki dokazujejo, da ponujajo to možnost. Ribno Alpine Resort je s svojo ambicioznostjo, vodstvom in vsakodnevnim izvajanjem praks za zmanjševanje odpadkov navdihnil na tisoče turistov, študentov in strokovnjakov za ravnanje z odpadki. Nedvomno si zasluži evropski zero waste poslovni certifikat. So živ dokaz, da so počitnice brez odpadkov možne in prijetne«.


Kaisa Karjalainen, vodja MiZA (Mission Zero Academy, pod okriljem Zero Waste Europe)

Kaj je Zero Waste?

Zero Waste je zaveza, ki vodi družbo v spremembo življenjskega stila in navad ter k posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega – One man’s trash is another man’s treasure!

Glavni cilj Zero Waste zaveze je zniževanje količin nastalih odpadkov in preprečevanje škodljivih izpustov v zemljo, vodo in zrak, ki bi lahko ogrozil zdravje ekosistemov, ljudi, živali ali planeta.

Kot Zero Waste Resort delujemo po smernicah zelenega poslovanja, ki prispeva k boljši povezanosti z lokalnim okoljem in večjemu zadovoljstvu gostov ter naših zaposlenih.

ribno-zero-waste-hotel-sign
ribno-zero-waste-hotel
ribno-zero-waste-restaurant-sign
ribno-zero-waste-hotel-2

Kako smo del Zero Waste zgodbe?

V hotelu in glampingu se trudimo zagotavljati visoko kakovost storitev za vaše ugodje in ugodje narave. Smo na (večni) poti, da ločujemo 90% vseh naših odpadkov, jih letno ustvarimo 30% manj in porabimo za 30% manj vode in energije.

To se trudimo dosegati na več načinov:

Nekaj nasvetov, kako lahko tudi vi postanete del naše Zero Waste zgodbe:

V sobi ali hiški: 

Ko zapustite sobo:

ribno-zero-waste-hotel-bin1
ribno-zero-waste-hotel-bin2
ribno-zero-waste-hotel-bin3

Ekologi brez meja in Evropski Zero Waste poslovni certifikat

Društvo Ekologi brez meja so leta 2014 postali del mreže Zero Waste Europe in s tem nacionalna organizacija za zastopanje programa Zero Waste Slovenija.

Do leta 2021 so vsako leto preverjali naše rezultate, od leta 2022 pa je revizija uspešnosti izvajanja zero waste ukrepov in skladnost s strogimi pogoji v rokah evropske organizacije Mission Zero Waste (MiZA), ki deluje pod okriljem Zero Waste Europe.

Razvila je evropski ZW poslovni certifikat, ki je nastal na podlagi več kot deset let profesionalnih izkušenj na terenu. Spodbuja uvedbo učinkovitih sistemov, ki zmanjšujejo odpadke, varčujejo z naravnimi viri in krepijo zunanjo podobo.
Kot prvi prejemnik certifikata v Evropi smo ponosni, da z našim trajnostnim ravnanjem skupaj z vami prispevamo pomembne korake k temu cilju.