Zero Waste zgodba

Dobrodošli v prvem slovenskem Zero Waste Resort-u.

Dobrodošli v prvem slovenskem Zero Waste Resort-u

Zavezani smo k trajnostnemu razvoju in želimo ohraniti naš svet zelen. Do okolja izkazujemo skrben odnos, še posebej na področju odpadkov, pitne vode in spoštljivega odnosa do hrane.

Leta 2018 smo pridobili certifikat Zero Waste Hotel in postali prvi hotel v Sloveniji s tem nazivom. Leta 2021 smo pridobili tudi naziv Zero Waste Glamping in v začetku leta 2022, zaradi širitve, še Zero Waste Resort. 

Smo prvi in edini v Sloveniji s tem certifikatom.

Kaj je Zero Waste?

Zero Waste je zaveza, ki vodi družbo v spremembo življenjskega stila in navad ter k posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega – One man’s trash is another man’s treasure!

Glavni cilj Zero Waste zaveze je zniževanje količin nastalih odpadkov in preprečevanje škodljivih izpustov v zemljo, vodo in zrak, ki bi lahko ogrozil zdravje ekosistemov, ljudi, živali ali planeta.

Kot Zero Waste Resort delujemo po smernicah zelenega poslovanja, ki prispeva k boljši povezanosti z lokalnim okoljem in večjemu zadovoljstvu gostov ter naših zaposlenih.

zero waste zgodba
hotel ribno zero waste

Kako smo del Zero Waste zgodbe?

V hotelu in glampingu se trudimo zagotavljati visoko kakovost storitev za vaše ugodje in ugodje narave. Smo na (večni) poti, da ločujemo 90% vseh naših odpadkov, jih letno ustvarimo 30% manj in porabimo za 30% manj vode in energije.

To se trudimo dosegati na več načinov:

Nekaj nasvetov, kako lahko tudi vi postanete del naše Zero Waste zgodbe:

V sobi ali hiški: 

Ko zapustite sobo:

plastični odpadki
mešani odpadki
bio odpadki

Ekologi brez meja - Zero Waste Slovenija:

Društvo Ekologi brez meja so leta 2014 postali del mreže Zero Waste Europe in s tem nacionalna organizacija za zastopanje programa Zero Waste Slovenija.

Vodijo nacionalno mrežo Zero Waste občin, ki jo širijo na mrežo turističnih namestitev in organizatorjev prireditev ter promovirajo koncept na nacionalnem nivoju.

Redno spremljajo in preverjajo naše aktivnosti in pregledujejo rezultate (mesečno tehtanje smeti, poraba vode, elektrike…), ki morajo ustrezati zahtevanim kriterijem za pridobitev in uporabo certifikata Zero Waste Resort.

Tudi občina Bled, katere del je tudi Ribno Alpine Resort, je stopila na Zero Waste pot in si do leta 2025 zadala cilj ločeno zbrati 80% vseh odpadkov.

Ponosni smo, da z našim trajnostnim ravnanjem skupaj z vami prispevamo pomembne korake k temu cilju.